Advanced Search found 1 item(s) featuring "André Coelst"

1926-01-16 André Coelst : "De schrijver en zijn publiek" (Willem Putman)
  • . . . André Coelst : "De schrijver en zijn publiek". Een verrassing. Bij de vierde gala-voorstelling van den Vlaamschen Schouwburg werd een werk gecreëerd van . . .
  • . . . publiek". Een verrassing. Bij de vierde gala-voorstelling van den Vlaamschen Schouwburg werd een werk gecreëerd van een jongen Fransch-schrijvenden Belg, André Coelst . Hiermede is de heer Poot de Fransche schouwburgen der hoofdstad vóór geweest, wat een duidelijken kijk geeft op de Brusselsche tooneeltoestanden. . . .
  • . . . en werd met een paar beleefde zinnen gecommen-teerd. Eerst nu hebben wij kunnen zien, welk pijnlijk ver-lies het bevatte.Zooals het programma meldt, staat André Coelst , die eigenlijk een Vlaming is, niet midden in zijn volk, maar wel zeer gevoelig en daverend van kop tot teen in de orkanen . . .
  • . . . Shakespeare ook Fernand Crommelynck een genie is. Die spot met Crommelynck doet vrij zonderling aan en beslist wil Coelst met den auteur van Le cocu magnifique een loopje nemen, want in een volgend tafereel wordt het oeuvre van Crommelynck op eenzelfde . . .
  • . . . werk (het minst goed is de auteur waar hij in den toon der aanklacht vervalt) veel, dat vermoeden laat, welk rijk talent in Coelst openbloeide. Van het jongste Fransch-Belgische tooneel kregen wij nog geen enkele poging, zoo vol waardie en zoo oprecht als deze. Het stuk van
  • . . . openbloeide. Van het jongste Fransch-Belgische tooneel kregen wij nog geen enkele poging, zoo vol waardie en zoo oprecht als deze. Het stuk van André Coelst kan een geheel nieuwe richting aanduiden en een nieuwen bloei inluiden, die een eindelijk bevestigend antwoord geven zou op de vraag, die, ter . . .